CNC remote controlOn Thursday 5/5 and Tuesday 10/5 STG held a basic CNC milling workshop using the Roland MDX-40A at Fabriken. We went through the basics on how to set up and calibrate the machine, attach a workpiece and specifying geometry, generating toolpaths of a couple different types (holes, surfacing, from 3d-models) and performing the actual milling.

This will be followed by a PCB-engraving workshop on Sunday 22/5, and also advanced workshops (dates not set, will be posted on the list) including some basic CAD and two-sided milling with supports and using guide-pins.

Tagged with:
 

Den 6/4 kommer vi att hålla en workshop med information kring hur man med enkla och fria medel kan se till att hålla sin vardagskommunikation på Internet säker och utom räckhåll för snokande ögon.

Vi går igenom grundläggande teori om kryptering, vad PGP/GPG-kryptering innebär och hur du skapar din egen nyckel, samt hur man kan använda lättillgänglig teknik för att säkra sin kommunikation åt båda hållen.

Lär dig kommunicera säkert genom följande protokoll:

* IM (MSN, XMPP/Jabber, ICQ, etc.)
* IRC
* E-post
* Sociala medier (Facebook, Twitter etc.)

Vi samlas kl 18:00 och kör igång klockan 19:00 på Kontrapunkt, Västanforsgatan 21.

Fritt kopimierat av och i samarbete med GHS. (:=~~~

 

At Hacknight Anna F will host a learn WordPress workshop, for blogging beginners. This workshop aims at helping beginners get going, but everyone’s welcome. Content includes:

Wordpress!

  • Setting up the blog
  • Get the right plugins
  • Styling the visual look
  • Maintenance tactics and avoiding spam

Starting time: 19.00 (Anna will be able to help you prepare from 18.00.)

Running time: at most as long as a feature-length movie.

How to participate:

  • Bring your laptop computer
  • On your laptop, install a web server with PHP, for instance XAMPP or MAMP
  • — alternatively, have a web hotel account, at which you want to install WordPress
  • Download WordPress

After the workshop, the space will turn into a personal publishing discussion area. Talk about Drupal, WordPress, Joomla, design new plugins, or implement new ideas. Or just hang out.

If you have any questions, leave a comment on this blog post. See you!

Tagged with:
 

Nu på tisdag (den 16:e feb) klockan 18.00 kommer vi att hålla en grundläggande workshop i låsdyrkning. Hur lås fungerar, hur man kan göra sin egna utrustning för att dyrka och slutligen hur man dyrkar upp dem.

Alla är välkomna att delta!

För övrigt går det bra att komma alla de andra tisdagarna och lära sig grunderna i låsdyrkning ifall du skulle missa det här. Finns alltid någon som kan lära ut eller hjälpa till om du känner dig osäker.

Update:

Här finns ett gallery med lite bilder på egna dyrkar som vi har gjort.

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
Creeper MediaCreeper