The past Thursday looked something like this, in Swedish, reported by Olle:

Dundrande syntar och fabriksoväsen samt en pajad lösenordsfil hindrade lite, men jag fick visat programmet Animata för salkinitzor och linde. S jobbar Max/MSP, och det lirar med Animata, som låter en göra sprattelgubbeanimation.

NoSubstitute förklarade CACert jättebra för alla, han var en duktig assurer.

Quinn byggde en fin pappershållare till sin käresta på lasern. Inspirerade mig till att skära ut en bokstav som kan backlightas.

Terninator routade kretskort.

stg Flashhackade med libraryt Starling.

jonasb androidpratade med RoboCortex.

virtuald kom med en kamrat som jag missade att prata med.

Det kom ännu en person till som stg introducerade stället för. Tack stg för allt sånt.

Annika kom vidare med tillverkningen av sin trehjuliga hoj.

Tantverket fick fart på sin mattvävstol. Den behöver förstärkas med ett stag på något sätt för ökad hastighet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
Creeper MediaCreeper